Strona głównaWiadomości Z tagiem "EU"

W styczniu 2024 r. mają rozpocząć się negocjacje pomiędzy Radą (RE) i Parlamentem Europejskim (PE) dotyczące projektu rozporządzenia o dostawcach ratingów ESG, zaprezentowanego rzez Komisję Europejską w czerwcu 2023

W przeddzień szczytu klimatycznego COP28 Parlament Europejski (PE) przegłosował rezolucję, w której nawołuje zarówno kraje UE, jak i resztę świata do zaprzestania subsydiowania wydobycia paliw kopalnych „najwcześniej, jak to

W dn. 21-22 listopada br. Parlament (PE) i Rada Europejska (RE) przyjęły swoje stanowiska negocjacyjne w sprawie Dyrektywy o prawie konsumentów do naprawy kupowanych przedmiotów. Dyrektywa ma dać ramy

Parlament Europejski po zakończonych konsultacjach trójstronnych zatwierdził procedurę utworzenia Europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ang. European Single Access Point; ESAP), który ma ułatwić inwestorom pozyskiwanie informacji i podejmowanie decyzji kapitałowych.