Strona głównaRaportowanie ESG
Najnowsze

54% przedsiębiorstw ukończyło potwierdzanie opcji raportowania i wyjątków

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wydał dwa kluczowe dokumenty, które mają na celu ułatwienie wprowadzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) potwierdziła swój ciągły globalny wzrost

Amazon zakończył prace nad Abacus, czyli ramowym rozwiązaniem weryfikacji jakości kompensacji emisji CO2

Wśród firm zobowiązanych dyrektywą CSRD do raportowania w roku obrotowym 2025, jedynie niewielka część zakończyła wstępne działania związane z określaniem zakresu ujawnień

Finlandia jest jednym z pierwszych krajów, które zakończyły proces implementacji dyrektywy CSRD

Założenia zrównoważonego rozwoju stają się obecnie coraz bardziej istotne dla interesariuszy

/

Najnowsze

/