O nas

Przedsiębiorstwa przechodzą przez rewolucję w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywy i standardy Unii Europejskiej w zakresie ESG (akronim oznacza: Environmental z ang. środowisko, Social z ang. społeczeństwo, Governance z ang. ład korporacyjny) wytyczają konkretny kierunek zmian, a konsumenci i inwestorzy wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa, które nie podejmują właściwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z dnia na dzień maleje liczba firm, które uważają, że ESG ich nie dotyczy. Wprost proporcjonalnie rośnie natomiast liczba przedsiębiorstw, które są świadome długoterminowych korzyści płynących z ESG i podejmują realne działania w obszarach, w których wywierają największy wpływ na otoczenie. Przestawienie polskich firm na zrównoważone tory może być sukcesem, gdy zmianie tej będzie towarzyszyć dostęp do aktualnej wiedzy, badań, raportów i ciekawych case studies. Edukacja w obszarze ESG powinna dotyczyć nie tylko firm, na których spoczywa np. obowiązek raportowania niefinansowego, ale też wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Co to jest ESGimpulse.com?

ESGimpulse.com to strona poświęcona tematyce ESG. Piszemy krótko i konkretnie o zrównoważonym rozwoju. Przygotowujemy treści w oparciu o starannie wyselekcjonowane informacje z blisko stu źródeł dotyczących tematów ESG w Polsce i na świecie. Selekcją zajmują się analitycy InsightOut Lab. Każdego dnia wybieranych jest kilka najciekawszych i najważniejszych tematów lub wydarzeń istotnych z punktu widzenia zarządzania organizacjami w Polsce. Na stronie umieszczona jest też specjalna sekcja, w której będą publikowane oferty pracy dla specjalistów, ekspertów z dziedziny ESG.

Jakimi tematami zajmuje się ESGimpulse.com?

W prosty sposób chcemy wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu wiedzy na temat szybko zmieniającej się sytuacji i trendów w zrównoważonym zarządzaniu firmami oraz raportowaniu. Codziennie prezentujemy najnowsze wiadomości w dziesięciu kategoriach:

  • Badania,
  • Case Studies,
  • Energia,
  • Finanse,
  • Gospodarka obiegu zamkniętego,
  • Raportowanie ESG,
  • Regulacje,
  • Społeczeństwo,
  • Technologie,
  • Transport.

Raz w tygodniu, redakcyjny wybór najważniejszych informacji w formie newslettera trafia do subskrybentów.

Kto może współpracować z ESGimpulse.com?

Zależy nam na rzeczywistym wspieraniu firm w ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Zdobywaniu aktualnej wiedzy, cennych pracowników, ale też promowaniu dobrych praktyk z zakresu ESG, które mogą inspirować do zmian inne przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy firmy, dla których ważne jest tworzenie bardziej zrównoważonego świata, niezależnie od tego na jakim etapie swojej drogi są.

Materiały prasowe, propozycje wydarzeń i patronatów prosimy przesyłać na adres: redakcja@esgimpulse.com
Oferty pracy dla ekspertów, specjalistów ESG można przesyłać na adres: praca@esgimpulse.com

Razem twórzmy lepsze, zrównoważone jutro!