Strona głównaWiadomości Z tagiem "SFDR"

Europejskie Organy Nadzorcze (ang. European Supervisory Authorities, ESA) opublikowały raport końcowy zmieniający projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS), będących elementem Rozporządzenia SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation). SFDR określa zasady

Parlament Europejski po zakończonych konsultacjach trójstronnych zatwierdził procedurę utworzenia Europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ang. European Single Access Point; ESAP), który ma ułatwić inwestorom pozyskiwanie informacji i podejmowanie decyzji kapitałowych.