Strona głównaWiadomości Z tagiem "OZE"

W ramach podsumowań minionego 2023 r. coraz więcej europejskich państw chwali się wynikami dotyczącymi udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej. Pierwszym z przykładów są Niemcy, które

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wzrósł do 16,8% w 2022 r., w porównaniu z 15,6%

Od początku 2024 r. tramwaje w Szczecinie będą poruszały się dzięki energii wytworzonej z odpadów w ramach projektu EcoGenerator, rozwijanego przez szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Z prądu ze śmieci

We Wrocławiu powstanie największa systemowa pompa ciepła bazująca na energii cieplnej pochodzącej ze ścieków. Ta unikalna w skali kraju instalacja ma mieć moc 12,5 MW, co jest odpowiednikiem ok.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i spółki zależne od giganta General Electric (GE) – GE Wind Power SAS i GE Power Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę nad testami produkcji „zielonego”

Rząd Czech zaprezentował nową wizję Krajowego planu na rzecz energii i klimatu (tzw. NECP), według której nasi południowi sąsiedzi mieliby systemowo odejść od węgla do 2033, a od ropy