Strona głównaWiadomości Z tagiem "ESG"

Z 79% w 2019, do 84% w 2023 r. wzrósł odsetek firm, które twierdząco odpowiedziały na pytanie „Czy aktualnie państwa firma realizuje działania CSR/ESG dla społeczności lokalnych i w

Raport operatora logistycznego prezentuje dane za lata 2021-2022. Dokument został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi GRI Standards 2021 i przeszedł pozytywnie weryfikację zewnętrznego audytora. W październiku 2023r. operator logistyczny opublikował raport

Inwestorzy ankietowani przez firmę doradczą PwC nieco rzadziej niż w 2021 r. odpowiadają „tak” na pytanie „czy podmioty, w które inwestujesz powinny bezpośrednio włączać kwestie ESG do swoich strategii