Strona głównaWiadomości Z tagiem "Parlament Europejski"

1 stycznia 2024 r. na terenie UE weszły w życie przepisy wprowadzające minimalny 15-procentowy próg efektywnego opodatkowania dla przedsiębiorstw i grup kapitałowych generujących min. 750 mln € przychodów rocznie.

20 grudnia 2023 r. Prezydencja Rady Europejskiej (RE) ogłosiła osiągnięcie porozumienia pomiędzy nią, a Parlamentem Europejskim (PE) w sprawie tzw. „jednego pozwolenia”. Porozumienie dotyczy zrewidowanych zasad dla połączonego zezwolenia

W styczniu 2024 r. mają rozpocząć się negocjacje pomiędzy Radą (RE) i Parlamentem Europejskim (PE) dotyczące projektu rozporządzenia o dostawcach ratingów ESG, zaprezentowanego rzez Komisję Europejską w czerwcu 2023

Zgodnie z oficjalnym komunikatem z 7 grudnia 2023 r. Rada (RE) i Parlament (PE) Europejski uzgodniły wspólne podejście do zrewidowania Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (ang. Energy Performance of

5 grudnia 2023 r. zakończyły się negocjacje między Parlamentem (PE) i Radą (RE) Europejską, w trakcie których osiągnięto wstępne porozumienie ws. tzw. ekoprojektu, a więc wymogów dla produktów, by

22 listopada 2023 r. Parlament Europejski (PE) przyjął stanowisko w sprawie odpadów opakowaniowych, według którego, oprócz ograniczenia ilości generowanych śmieci, chce również zakazać używania „trwałych chemikaliów” w opakowaniach. W

Parlament Europejski (PE) przegłosował tzw. Net-Zero Industry Act – dokument, który m.in. wyznacza gospodarce UE cel produkowania co najmniej 40% potrzebnych w Unii technologii zeroemisyjnych. Chodzi o urządzenia i

W przeddzień szczytu klimatycznego COP28 Parlament Europejski (PE) przegłosował rezolucję, w której nawołuje zarówno kraje UE, jak i resztę świata do zaprzestania subsydiowania wydobycia paliw kopalnych „najwcześniej, jak to